Russian
Русский
English
English
French
Français
Spanish
Español
German
Deutsch
Italian
Italiano
Portuguese
Português
український
Україн
Kazakh
Қазақша
Chinese
中文
Arabic
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
Mongolian
Mонгол
Vietnamese
Tiếng Việt
Moldavian
Moldov
Romanian
Română
Türkçe
Türkçe

Portal - Asociación Latinoamericano Rusia - Oferta Universitaria de las Americas y el Mundo, Rusas, estudios en rusia, universidades rusas, idioma ruso
Ruski studenti SCG
Фонд Русский мир

Халимагийн Бүгд Найрамдах

Халимагийн Их сургууль нь Халимагийн Бүгд Найрамдах улсын боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, дэвшилтэт технологийн төв болдог. Манай сургууль нь Халимаг дахь хамгийн эрчимтэй хөгжиж буй дээд боловсролын газар юм.

Одоогоор тус сургууль нь 8 факультет, халимагийн хэл бичиг судлалын болон дорно дахин судлалын институтээс бүрддэг бөгөөд 22 мэргэжлээр дээд мэргэжлийн боловсрол, бакалврын сургалтын 20 чиглэл, магистрын сургалтын 13 чиглэл, дунд мэргэжлийн боловсролын 18 мэргэжлээр, мөн хэд хэдэн бүгд найрамдах улс болон мужийн ардын аж ахуйн төрлийн салбарт зориулсан нэмэлт болосролын хөтөлбөрөөр оюутнуудыг бэлтгэж байна. Одоогоор ойролцоо тоогоор 8000 гаруй оюутан Халимагийн их сургуульд суралцаж байна. (Өдөр болон оройн сурталтын хэлбэрээр). 

Халимагийн Их сургууль нь Ази, Америк болон Европын төрөл бүрийн их сургууль, шинжлэх ухааны төвүүдтэй олон жилийн хамтын ажиллааг өрнүүлсээр байна. Их сургуулийн Өрнөд, Дорнод ба Оросын хоорондох соёлын холбогч, боловсролын гүүр лугаа адил өргөн хүрээтэй нөхөрлөл болон түншлэлийн харилцаа, түүнчлэн Хятад болон Европын шинжлэх ухаан, боловсролын голлогч төвүүдтэй харилцаатай ажиллаж буй нь чухал ач холбогдолтой байна.

2006 оны 4 сард их сургуулийн өмнөх бэлтгэл хангах факультет байгуулагдсан бөгөөд энэ уг факультетын бүтцэд бэлтгэл бүлэг, бэлтгэл курс, гадаад хүмүүст зориулсан орос хэлний курс багтдаг.

Мөн факультетд гадаад хэлний хувиар гадаад хүнд зориулсан орос хэлний тестэнд бэлтгэх бэлтгэл (ТРКИ-1, ТРКИ-2), хэл бичиг судлалын гадаад оюутнуудын дадлагажих сургалтыг явуулж байна.

Дээрх курсыг төгсөгчид нь сертификат авахын тулд Волгоградын техникийн их сургуульд шалгалт өгдөг. Орос хэлний курсын сонсогч нарт гэрээний үндэслэлд зохицуулан гадаад иргэдэд зорилсан элсэлтийн журмаар цаашид Халимагийн Их сургуульд үргэлжлүүлэн сурах боломж олгодог

Халимагийн Бүгд Найрамдах

Энэ сайтаас аливаа материал ашиглахдаа ЗААВАЛ ИДЭВХИТЭЙ ГИПЕРЛИНК ашиглана уу
Бүх материалууд зохиогчийн эрхийн хуулиар хамгаалагдсан
HTML-код линкүүд:
<a href="">Халимагийн Бүгд Найрамдах</a>
Хайх


Важное
Чухал линкүүд
FAQ
Новое
Интерактивная карта образовательных организаций (учреждений), проводящих государственное тестирование по русскому языку как иностранному

Интерактивная карта образовательных учреждений Российской Федерации, осуществляющих довузовскую подготовку иностранных граждан на бюджетной основе

Федеральный портал "Российское образование"

ЕДИНОЕ ОКНО
доступа к образовательным ресурсам
Библиотека учебных ресурсов


© 2010-2013 Оросын Холбооны Улсын Боловсрол, Шинжлэх ухааны яам
При использовании материалов сайта ссылка на «Гадаадын иргэдэд оросын боловсрол олгох тухай» и уведомление администратора обязательны