Russian
Русский
English
English
French
Français
Spanish
Español
German
Deutsch
Italian
Italiano
Portuguese
Português
український
Україн
Kazakh
Қазақша
Chinese
中文
Arabic
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
Mongolian
Mонгол
Vietnamese
Tiếng Việt
Moldavian
Moldov
Romanian
Română
Türkçe
Türkçe

Portal - Asociación Latinoamericano Rusia - Oferta Universitaria de las Americas y el Mundo, Rusas, estudios en rusia, universidades rusas, idioma ruso
Ruski studenti SCG
Фонд Русский мир

Сургалтын болон шалгалт авах төвүүд

Гадаадын оюутны орос хэлний мэдлэгийн шалгалт явуулдаг боловсролын байгууллагуудын интерактив карт

1. Сургалтын болон шалгалт авах төвүүд ОХУ-ын нутаг дэвсгэр дээр байгаа
2. Сургалтын болон шалгалт авах төвүүд Гадаад оронд1. ОХУ-ын нутаг дэвсгэр дээр байгаа
1.1. Адыгей БН улс

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Кубаны улсын их сургууль"
350040, Краснодар хот, ул. Ставропольская, 149
Деканы газар (8612) т. 33-67-41, 33-75-02, ф. 69-95-34

1.2. Алтайн БН улс

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "И.И.Ползуновын нэрэмжит Алтайн их сургууль"
656099, Барнаул хот -99, пр.Ленина, 46
(3852) т. 37-84-57, ф. 36-78-64
Ректорат т./ф. 26-04-96, т. 26-05-42

1.3. Башкирын БН улс

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Башкирын улсын их сургууль"
450074, Уфа хот, ул. Фрунзе, 32
(3472) т. 22-63-70, ф. 52-87-44

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Уфа хотын газрын тос, техникийн их сургууль"
450062, Уфа хот, ул. Космонавтов, 1
(3472) 42-03-70, ф. 43-14-19

1.4. Буриадын БН улс

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Буриадын улсын их сургууль"
670000, Улаан-Үд хот, ул. Смолина, 24а
(3012) т. 21-15-80, ф. 21-05-88

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "В.Р.Филипповын нэрэмжит Буриадын Хөдөө аж ахуйн академи"
670024, Улаан-Үд хот, ул. Пушкина, 8
(3012) 44-26-11, 44-21-33

1.5. Дагестаны БН улс

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Доны техникийн их сургууль"
344010, Ростов на Дону хот, пл. Гагарина, 1
(8632) т. 38-15-16, 38-13-05, 38-17-20, ф. 32-79-53

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Ростовын анагаах ухааны их сургууль"
344022, Ростов на Дону хот, Нахачевский пер., 29
(8632) 65-33-38, 53-06-11

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Ростовын улсын их сургууль"
344006, Ростов на Дону хот, ул. Б. Садовая, 105
Проректор по международным связям (8632) т./ф.64-38-00, 65-31-58, ф.64-52-55

1.6. Ингушийн БН улс

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Доны техникийн их сургууль"
344010, Ростов на Дону хот, пл. Гагарина, 1
(8632) т. 38-15-16, 38-13-05, 38-17-20, ф. 32-79-53

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Ростовын анагаах ухааны их сургууль университет"
344022, Ростов на Дону хот, Нахачевский пер., 29
(8632) 65-33-38, 53-06-11

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Ростовын улсын их сургууль"
344006, Ростов на Дону хот, ул. Б.Садовая, 105
Олон улсын харилцааны асуудал эрхэлсэн дэд захирал (8632) т./ф.64-38-00, 65-31-58, ф.64-52-55

1.7. Кабардино-Балкарын БН улс

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Кабардино-Балкарын улсын их сургууль"
360004, Нальчик хот, ул.Чернышевского, 173
(86622) 2-25-60, ф. 337-99-55, 225-44-75

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Доны техникийн их сургууль"
344010, Ростов на Дону хот, пл.Гагарина, 1
(8632) т. 38-15-16, 38-13-05, 38-17-20, ф. 32-79-53

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Ростовын анагаах ухааны их сургууль"
344022, Ростов на Дону хот, Нахачевский пер., 29
(8632) 65-33-38, 53-06-11

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Ростовын улсын их сургууль"
344006, Ростов на Дону хот, ул. Б. Садовая, 105
Проректор по международным связям (8632) т./ф.64-38-00, 65-31-58, ф.64-52-55

1.8. Халимагийн БН улс

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Волгоградын улсын их сургууль"
400062, Волгоград хот, ул. 2-я Продольная, 30
Орос хэлний тэнхим (8442) т. 43-43-46
Гадаад харилцааны хэлтэс т. 43-81-24, ф. 43-37-86

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Волгоградын техникийн их сургууль"
400066, Волгоград хот, пр. В.И.Ленина, 28
Гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн дэд захирал (8442) т./ф. 34-41-21, 34-44-20, ф. 34-99-41

1.9. Карачаево-Черкессийн БН улс

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Доны техникийн их сургууль"
344010, Ростов на Дону хот, пл. Гагарина, 1
(8632) т. 38-15-16, 38-13-05, 38-17-20, ф. 32-79-53

ГМэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Ростовын анагаах ухааны их сургууль"
344022, Ростов на Дону хот, Нахачевский пер., 29
(8632) 65-33-38, 53-06-11

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Ростовын улсын их сургууль"
344006, Ростов на Дону хот, ул. Б. Садовая, 105
Олон улсын харилцааны асуудал эрхэлсэн дэд захирал (8632) т./ф.64-38-00, 65-31-58, ф.64-52-55

1.10. Карелийн БН улс

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Петрозаводын улсын их сургууль"
185910, Петрозавод хот, ул. Анохина, 20
Тестийн төвийн дарга Хазова М.В.
(8142) т. 71 10 89, ф. 78 26 68

1.11. Комийн БН улс

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Пермийн техникийн их сургууль"
614600, Перм хот, Комсомольский пр., 29а
Ректорын алба (3422) т. 19-80-67, ф. 12-87-53, 12-11-47

1.12. Марий Элийн БН улс

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Марий Элийн Боловсролын институт"
424000, Йошкар-Ол хот, ул. Волкова, 141
(8362) т. 45-22-37, ф. 45-28-29

1.13. Мордовийн БН улс

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Нижгородын Барилга-Архитектурийн их сургууль"
603600, Нижний Новгород хот, ул. Ильинская, 65
Гадаадын иргэдийн сургалтын төв (8312) т.30-69-80, ф.33-73-66, 33-76-66

1.14. Саха (Якут)-ийн БН улс

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Хойд хязгаарын олон улсын их сургууль"
685014, Магадан хот, ул. Портовая 13
(4132) т.3-07-51, ф.3-42-37.

1.15. Хойд Осетийн (Алания) БН улс

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Доны техникийн их сургууль"
344010, Ростов на Дону хот, пл. Гагарина, 1
(8632) т. 38-15-16, 38-13-05, 38-17-20, ф. 32-79-53

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Ростовын анагаах ухааны их сургууль"
344022, Ростов на Дону хот, Нахачевский пер., 29
(8632) т. 65-33-38, 53-06-11

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Ростовын улсын их сургууль"
344006, Ростов на Дону хот, ул. Б. Садовая, 105
Олон улсын харилцааны асуудал эрхэлсэн дэд захирал (8632) т./ф. 64-38-00, 65-31-58, ф. 64-52-55

1.16. Татарын БН улс (Татарстан)

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Казаны улсын их сургууль"
420008, Казан хот -8, ул. Кремлевская, 18
Гадаадын иргэдийн элсэлт, сургалтын хэлтэс (8432) т.31-54-30, т./ф. 38-74-18

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага А.Н.Туполевын нэрэмжит "Казаны Техникийн их сургууль"
420111, Казан хот, ул. Карла Маркса, 10
(8432) 38-41-10, ф. 36-60-32

1.17. Тувагийн БН улс

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Эрхүүгийн улсын их сургууль"
664003, Эрхүү хот, ул. К.Маркса, 1
Гадаадын оюутны орос хэлний тэнхим (3952) т. 46-27-70, ф. 33-21-40

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Эрхүүгийн техникийн их сургууль"
664074, Эрхүү хот, ул.Лермонтова, 83
Ректорын алба (3952) т. 43-05-74
Хэлний бэлтгэлийн төв т. 43-05-26
Деканат т. 43-05-81, ф. 43-05-83

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Эрхүүгийн Хэл шинжлэлийн их сургууль"
664046, Эрхүү хот, ул.Ленина, 8
Ректорын алба (3952) т. 24-25-97, ф. 24-32-44
Деканы газар т. 51-27-40, ф. 24-32-49

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Н.Ф.Катановын нэрэмжит Хакасийн улсын их сургууль"
655000, Абакан хот, пр. Ленина, 90
(39022) т. 6-30-55, ф. 6-35-65

1.18. Удмуртын БН улс

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Удмуртын улсын их сургууль"
426034, Ижевск хот, ул.Университетская, 1

1.19. Хакасын БН улс

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Красноярскийн улсын их сургууль"
660062, Красноярск хот, проспект Свободный, 79
т.(3912) 44-83-68 ф. 44-86-25

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Н.Ф.Катановын нэрэмжит Хакасийн улсын их сургууль"
655000, Абакан хот, пр.Ленина, 90
(39022) 6-30-55, ф. 6-35-65

1.20. Чечений БН улс

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Доны техникийн их сургууль"
344010, Ростов на Дону хот, пл.Гагарина, 1
(8632) т. 38-15-16, 38-13-05, 38-17-20, ф. 32-79-53

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Ростовын анагаах ухааны их сургууль"
344022, Ростов на Дону хот, Нахачевский пер., 29
(8632) 65-33-38, 53-06-11

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Ростовын улсын их сургууль"
344006, Ростов на Дону хот, ул. Б. Садовая, 105
Олон улсын харилцааны асуудал эрхэлсэн дэд захирал (8632) т./ф. 64-38-00, 65-31-58, ф. 64-52-55

1.21. Чувашийн БН улс (Чуваш)

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Казаны улсын их сургууль"
420008, Казан хот -8, ул. Кремлевская, 18
Гадаадын иргэдийн элсэлт, сургалтын хэлтэс (8432) т. 31-54-30, т./ф. 38-74-18

1.22. Алтайн хязгаар

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "И.И.Ползуновын нэрэмжит Алтайн их сургууль"
656099, Барнаул хот -99, пр. Ленина, 46
(3852) т. 37-84-57, ф. 36-78-64
Ректорат т./ф. 26-04-96, т. 26-05-42

1.23. Краснодарын хязгаар

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Кубаны улсын их сургууль"
350040, Краснодар хот, ул. Ставропольская, 149
Деканат (8612) т. 33-67-41, 33-75-02, ф. 69-95-34

1.24. Красноярскийн хязгаар

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Красноярскийн улсын их сургууль"
660062, Красноярск хот, проспект Свободный, 79
т.(3912) 44-83-68 ф. 44-86-25

1.25. Приморийн хязгаар

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Алс Дорнодын улсын их сургууль"
690600, Владивосток хот, ул. Суханова, 8
Олон улсын харилцаа эрхэлсэн дэд захирал (4232) т. 26-12-80, ф. 25-72-00

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Владивостокийн үйлчилгээ, эдийн засгийн улсын их сургууль"
690600, Владивосток хот, ул. Гоголя, 41
(4232) т.25-08-53, ф.42-91-58

1.26. Ставрополийн хязгаар

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Доны техникийн их сургууль"
344010, Ростов на Дону хот, пл. Гагарина, 1
(8632) т. 38-15-16, 38-13-05, 38-17-20, ф. 32-79-53

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Ростовын анагаах ухааны их сургууль"
344022, Ростов на Дону хот, Нахачевский пер., 29
(8632) 65-33-38, 53-06-11

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Ростовын улсын их сургууль"
344006, Ростов на Дону хот, ул. Б. Садовая, 105
Олон улсын харилцааны асуудал эрхэлсэн дэд захирал (8632) т./ф. 64-38-00, 65-31-58, ф. 64-52-55

1.27. Хабаровскийн хязгаар

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Хабаровскийн багшийн их сургууль"
680000, Хабаровск хот, ул. Карла Маркса, 68
(4212) т. 30-45-04, ф. 21-01-00

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Хабаровскийн техникийн их сургууль"
680035, Хабаровск хот, ул. Тихоокеанская, 136
(4212) т.35-80-65, 73-06-49, ф.72-89-40, 72-07-12

1.28. Амур муж

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Амурын улсын их сургууль"
675027, Благовещенск хот, Игнатьевское шоссе, 21
(4162) т. 35-03-35, ф. 35-04-7

1.29. Архангелск муж

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Архангельскийн техникийн их сургууль"
163007, Архангельск хот, наб. Северной Двины, 17
(8182) т./ф. 44-11-46, 44-11-46

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Ломоносовын нэрэмжит Поморын улсын их сургууль"
163006, Архангельск хот, пр.Ломоносова, 4
(8182) т. 28-07-80

1.30. Астрахан муж

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Астраханы техникийн их сургууль"
414025, Астрахан хот, ул. Татищева, 16
Ректорат (8512) т. 25-09-23, 25-64-09

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Астраханы улсын их сургууль"
414056, Астрахан хот, ул. Татищева, 20а
(8512) т. 25-17-09

1.31. Белгород муж

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Белгородын улсын их сургууль"
308015, Белгород хот, ул. Победы, 85
(4722) т. 30 12 11, 30 10 11, ф. (4722) 30 12 13, 30 10 12

1.32. Брянск муж

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Курскийн техникийн их сургууль"
505040, Курск хот, ул. 50 лет Октября, 94
(4712) т. 2-57-43, ф. 56-18-85

1.33. Владимир муж

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Владимирын улсын их сургууль"
600026, Владимир хот, ул. Горького, д.87
(4922) т. 27-99-06, ф. 23-25-75.

1.34. Волгоград муж

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Волгоградын улсын их сургууль"
400062, Волгоград хот, ул. 2-я Продольная, 30
Орос хэлний тэнхим (8442) т. 43-43-46
Олон улсын харилцааны хэлтэс т. 43-81-24, ф. 43-37-86

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Волгоградын техникийн их сургууль"
400066, Волгоград хот, пр.В.И.Ленина, 28
Олон улсын харилцаа эрхэлсэн дэд захирал (8442) т./ф. 34-41-21, 34-44-20, ф. 34-99-41

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Волгоградын багшийн их сургууль"
400131, Волгоград хот, пр. им.В.И.Ленина, 27
(8442) т. 95-13-60, ф. 95-13-78, 95-13-68

1.35. Вологод муж

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Ивановын Хими-технологийн их сургууль" (Дээд-Волгийн академик солилцооны бүсийн төв)
153460, Иванов хот, пр. Ф.Энгельса, 7
(4932) т. 32-85-45, ф. 41-50-88

1.36. Воронеж муж

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Воронежийн технологийн академи"
394017, Воронеж хот, проспект Революции, 19
(4732) т./ф. 55-42-67

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Воронежийн улсын их сургууль"
394693, Воронеж хот, Университетская пл., 1
Деканы газар (4732) т. 78-93-53
Факультет т. 53-26-10

1.37. Иванов муж

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Ивановын Хими-технологийн их сургууль" (Дээд-Волгийн академик солилцооны бүсийн төв)
153460, Иванов хот, пр. Ф.Энгельса, 7
(4932) т. 32-85-45, ф. 41-50-88

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Ивановын улсын их сургууль"
153025, Иванов хот, ул.Ермака, 39
(4932) т. 32-62-10, ф.32-66-00

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Ивановын нэхмэлийн академи"
153025, Иванов хот, ул. Ф.Энгельса, 21
(4932) 32 85 45, ф. 41 50 88

1.38. Эрхүү муж

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Эрхүүгийн улсын их сургууль"
664003, Эрхүү хот, ул. К.Маркса, 1
Кафедра русского языка как иностранного (3952) т. 46-27-70, ф. 33-21-40

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Эрхүүгийн техникийн их сургууль"
664074, Эрхүү хот, ул. Лермонтова, 83
Ректорын алба (3952) т. 43-05-74
Хэлний бэлтгэлийн төв т. 43-05-26
Деканы газар т. 43-05-81, ф. 43-05-83

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Эрхүүгийн Хэл шинжлэлийн их сургууль"
664046, Эрхүү хот, ул. Ленина, 8
Ректорын алба (3952) т. 24-25-97, ф. 24-32-44
Деканы газар т. 51-27-40, ф. 24-32-49

1.39. Калиниград муж

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Калининградын улсын их сургууль"
236041, Калининград хот областной, ул. А.Невского, 14
т. 46-59-17, ф. 46-58-13

1.40. Калуга муж

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "К.Э.Циолковскийн нэрэмжит Калугийн багшийн их сургууль"
248023, Калуг хот, ул. Степана Разина, 26
(4842) т. 57-61-20, ф. 57-10-78

1.41. Камчатск муж

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Камчатскийн багшийн их сургууль"
683032, Петропавловск-Камчатка хот, ул. Пограничная, 4
(4152) ф. 11-08-33

1.42. Кемеров муж

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Кемеровын улсын их сургууль"
650043, Кемеров хот, ул. Красная, 6
(3842) т. 23-12-26, ф. 23-38-85

1.43. Киров муж

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Пермийн техникийн их сургууль"
614600, Перм хот, Комсомольский пр., 29а
Ректорат (3422) т. 19-80-67, ф. 12-87-53, 12-11-47

1.44. Кострома муж

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Ивановын Хими-технологийн их сургууль" (Дээд-Волгийн академик солилцооны бүсийн төв)
153460, Иванов хот, пр. Ф.Энгельса, 7
(4932) т. 32-85-45, ф. 41-50-88

1.45. Курган муж

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Уралын их сургууль"
620083, Екатеринбург хот, пр. Ленина, 51
(3432) т. 55-74-20, ф. 55-59-64

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Уралын техникийн их сургууль-УПИ"
620002, Екатеринбург хот, ул. Мира, 19
Ректорын алба (3432) т. 74-03-62, ф. 74-38-84
Олон улсын харилцаа эрхэлсэн дэд захирал т. 74-54-34
Орос хэлний тэнхим т. 75-97-25

1.46. Курск муж

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Курскийн техникийн их сургууль"
505040, Курск хот, ул. 50 лет Октября, 94
(4712) т. 2-57-43, ф. 56-18-85

1.47. Ленинград муж

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Санкт-Петрбургийн улсын их сургууль"
199034, Санкт-Петрбург хот, наб. Макарова, 6
Деканы газар (812) т. 328-94-12, ф. 327-79-88

1.48. Липецк муж

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Липецкийн багшийн их сургууль"
398020, Липецк хот, ул. Ленина, 42
(4742) т. 24-04-21, ф.72-87-51

1.49. Магадан муж

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Хойд хязгаарын олон улсын их сургууль"
685014, Магадан хот, ул. Портовая 13.
(41322) т.3-07-51, ф.3-42-37

1.50. Москвагийн муж

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага"
141400, Москвагийн муж, г.Химки-6, ул. Библиотечная, 7
Ректорат т. 570-31-33, ф. 570-04-44
Кафедра русского языка т./ф. 570-37-55

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Москвагийн Ойн их сургууль"
141005, Москвагийн муж, г.Мытищи-5, ул. 1-я Институтская, 1
т. 588-59-69

1.51. Мурманск муж

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Мурамнскийн багшийн их сургууль"
183720, Мурманск хот, ул. Капитана Егорова
(8152) т. 45-27-52, ф. 45-27-56

1.52. Нижегород муж

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Нижгородын Барилга-Архитектур их сургууль"
603600, Нижний Новгород хот, ул. Ильинская, 65
Центр подготовки иностранных граждан (8312) т.30-69-80, ф.33-73-66, 33-76-66

1.53. Новгород муж

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Новгородын улсын их сургууль"
173003, Великий Новгород хот, Б. Санкт-Петербургская ул., 41
(81622) т. 2 72-44, ф. 2 41-10

1.54. Новосибирск муж

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Новосибирскийн багшийн их сургууль"
630126, Новосибирск хот, ул. Вилюйская., 28
(3832) т. 68-11-61, ф. 68-01-35

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Новосибирскийн техникийн их сургууль"
630092, Новосибирск хот, пр. К.Маркса, 20
(3832) т.46-50-01, ф.46-02-09

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Сибирийн геодезийн академи"
631108, Новосибирск хот, ул.Пархоменко, 10

1.55. Омск муж

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Омскийн багшийн их сургууль"
644099, Омск хот, наб. Тухачевского, 14
Ректорын алба (3812) т./ф. 23-12-20
Деканы газар т. 64-17-10
Гадаад харилцааны хэлтэс т./ф. 24-37-95

1.56. Оренбург муж

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Уралын их сургууль"
620083, Екатеринбург хот, пр. Ленина, 51
(3432) т. 55-74-20, ф. 55-59-64

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Уралын техникийн их сургууль-УПИ"
620002, Екатеринбург хот, ул. Мира, 19
Ректорын алба (3432) т. 74-03-62, ф. 74-38-84
Олон улсын харилцаа эрхэлсэн дэд захирал т. 74-54-34
Орос хэлний тэнхим т. 75-97-25

1.57. Орлов муж

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Курскийн техникийн их сургууль"
505040, Курск хот, ул. 50 лет Октября, 94
(4712) т. 2-57-43, ф. 56-18-85

1.58. Пенз муж

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Саратовын улсын их сургууль"
410028, Саратов хот, ул. Астраханская, 83
(8452) т. 22-63-70, ф. 52-87-44

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "В.Г.Белинскийн нэрэмжит Пензийн багшийн их сургууль"
440206, Пенза хот, Лермонтовын гудамж 37
(8412) 66-31-62, 66-15-66

1.59. Перм муж

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Пермийн техникийн их сургууль"
614600, Перм хот, Комсомольский пр., 29а
Ректорат (3422) т. 19-80-67, ф. 12-87-53, 12-11-47

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Пермийн улсын их сургууль"
614990, Перм хот, ГСП, ул. Букирева, 15
(3422) т.39-63-10, ф.33-39-83

1.60. Псков муж

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "С.М.Кировын нэрэмжит Псковын багшийн их сургууль"
180760, Псков хот, пл.Ленина, 2
(8112) т. 22 20 46, ф. 16 00 39

1.61. Ростов муж

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Доны техникийн их сургууль"
344010, Ростов на Дону хот, пл. Гагарина, 1
(8632) т. 38-15-16, 38-13-05, 38-17-20, ф. 32-79-53

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Ростовын анагаах ухааны их сургууль"
344022, Ростов на Дону хот, Нахачевский пер., 29
(8632) т. 65-33-38, 53-06-11

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Ростовын улсын их сургууль"
344006, Ростов на Дону хот, ул. Б. Садовая, 105
Проректор по международным связям (8632) т./ф. 64-38-00, 65-31-58, ф. 64-52-55

1.62. Рязан муж

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Тулийн улсын их сургууль"
300600, Туль хот, проспект Ленина, 92
(4872) т. 25-21-55, ф.33-13-05#

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Л.Н.Толстойн нэрэмжит Тулийн багшийн их сургууль"
300026, Туль хот, проспект Ленина, 125
Ректорат (4872) т. 25-60-25, ф.27-25-33
Деканат т./ф. 33-16-93#

1.63. Самар муж

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Самарын улсын их сургууль"
443011, Самара хот, ул. Ак.Павлова, 1
(8462) т. 334-54-03, ф. 334-54-17
Ректорат (проректор по международным связям) т. (8462) 278-09-48, ф. (8462) 334-54-17
Деканат т. 168-80-39

1.64. Саратов муж

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Саратовын улсын их сургууль"
410028, Саратов хот, ул. Астраханская, 83
(8452) т. 22-63-70, ф. 52-87-44

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Саратовын техникийн их сургууль"
410054, Саратов хот, ул. Политехническая, 77
(8452) т. 50-77-40, 52-64-98, 50-67-40

1.65. Сахалин муж

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Алс дорнодын улсын их сургууль"
690600, Владивосток хот, ул. Суханова, 8
Проректор по международным связям (4232) т. 26-12-80, ф. 25-72-00

1.66. Свердловск муж

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Уралын их сургууль"
620083, Екатеринбург хот, пр. Ленина, 51
(3432) т. 55-74-20, ф. 55-59-64

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Уралын техникийн их сургууль-УПИ"
620002, Екатеринбург хот, ул. Мира, 19
Ректорат (3432) т. 74-03-62, ф. 74-38-84
Олон улсын харилцаа эрхэлсэн дэд захирал т. 74-54-34
Орос хэлний тэнхим т. 75-97-25

1.67. Смоленск муж

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Смоленскийн багшийн их сургууль"
214000, Смоленск хот, ул. Пржевальского, 4
(4812) т. 23-31-57, ф. 23-27-23

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Смоленскийн анагаах ухааны академи"
214019, г.Смоленск, ул. Крупской, 28
(4812) т. 52-01-51, 55-02-75

1.68. Тамбов муж

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Тамбовын техникийн их сургууль"
392620, Тамбов хот, ул. Советская, 106
Проректор по международным связям (4752) т. 22-20-24, 22-03-66, ф.21-02-16, 47-13-13

1.69. Тверь муж

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Тверийн технийкийн их сургууль"
170026, Тверь хот, наб. А.Никитина, 22
Гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн дэд захирал (4822) т. 31-15-13, 31-42-03, ф.31-43-07

1.70. Томск муж

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Томскийн политехникийн их сургууль"
634004, Томск хот, проспект Ленина, 30
(3822) т. 22-44-22, т./ ф. 22-46-07

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Томскийн улсын их сургууль"
634050, Томск хот, проспект Ленина, 36
(3822) т. 23-44-65, ф. 22-21-62

1.71. Туль муж

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Тулийн улсын их сургууль"
300600, Туль хот, проспект Ленина, 92
(4872) т. 25-21-55, ф.33-13-05

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Л.Н.Толстойн нэрэмжит Тулийн багшийн их сургууль"
300026,Туль хот, проспект Ленина, 125
Ректорат (4872) т. 25-60-25, ф.27-25-33
Деканат т./ф. 33-16-93

1.72. Тюмен муж

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Омскийн багшийн их сургууль"
644099, Омск хот, наб. Тухачевского, 14
Ректорын алба (3812) т./ф. 64-25-87
Деканы газар т. 64-17-10
Гадаад харилцааны хэлтэс т./ф. 22-57-25, 67-74-44

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Тюмений улсын их сургуульт"
625003, Тюмен хот, ул. Семакова, 10
(3452) т.46-01-41, 46-81-69, ф.46-19-30, 46-17-98, 46-20-87

1.73. Ульянов муж

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Ульяновын улсын их сургууль"
432700, Ульяновск хот, ул. Л.Толстого, 42
Ректорын алба (8422) т. 34-77-34, ф. 34-80-85, 34-47-03

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Ульяновын техникийн их сургууль"
432027, Ульяновск хот, Северный Венец, 32
Ректорын алба (8422) т. 41-20-88, ф. 41-23-40
Гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн дэд захирал т. 41-20-97, ф. 41-23-40

1.74. Челябинск муж

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Өмнөд Уралын улсын их сургууль"
454080, Челябинск хот, пр. Ленина, 76
(3512) т./ф. 67-99-00

1.75. Чита муж
Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Эрхүүгийн улсын их сургууль"
664003, Эрхүү хот, ул. К.Маркса, 1
Гадаадын оюутны орос хэлний тэнхим (3952) т. 46-27-70, ф. 33-21-40

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Эрхүүгийн техникийн их сургууль"
664074, Эрхүү хот, ул. Лермонтова, 83
Ректорын алба (3952) т. 43-05-74
Хэлний бэлтгэлийн төв т. 43-05-26
Деканы газар т. 43-05-81, ф. 43-05-83

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Эрхүүгийн Хэл шинжлэлийн их сургууль"
664046, Эрхүү хот, ул. Ленина, 8
Ректорат (3952) т. 24-25-97, ф. 24-32-44
Деканат т. 51-27-40, ф. 24-32-49

1.76. Ярослав муж

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Ярославын улсын их сургууль"
150000, Ярослав хот, Республиканская, 108

1.77. Москва

"Хөдөлмөр, нийгмийн харилцааны академи"
117454, Москва хот, ул. Лобачевского, 90
т. 432-29-87, 430-81-29

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "А. С. Пушкины нэрэмжит орос хэлний институт"
117485, Москва хот, ул. Волгина, 6
т. 330-85-01, ф. 330-85-65

"М.В.Ломоносовын нэрэмжит Москвагийн улсын их сургууль"
Воробьевы горы, В-234, Москва хот ГСП-3, 119899
Гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн дэд захирал т. 939-38-89, ф. 939-08-47
Тестийн төв т. 939-42-67, ф. 939-42-60
Олон улсын боловсролын төв т. 124-71-44, ф. 125-44-61

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Москвагийн олон улсын харилцааны институт (их сургууль)"
117454, Москва хот , пр-т Вернадского, 76
Деканат т. 434-91-55, 434-92-62; ф. 434-90-74
Ректорат т. 243-00-89, ф. 434-90-66

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Москвагийн авто замын институт (улсын их сургууль)"
125829, А 139, ГСП, Москва хот, Ленинградский пр-т, 64
Кафедра русского языка как иностранного т. 155-03-53
Деканат т. 155-04-88, ф. 151-06-91
Проректор по международным связям ф. 151-39-91

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Москвагийн эрчим хүчний институт (техникийн их сургууль)"
105835, Москва хот, Е 250, ул. Красноказарменная, 14
Кафедра русского языка как иностранного т./ф. 362-72-67, т. 362-73-75
Проректор по международным связям т. 362-56-45, ф. 362-89-18

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Н.Э.Бауманы нэрэмжит Москвагийн Техникийн их сургууль"
107005, Москва хот, ул. 2-я Бауманская, 5
Кафедра русского языка т. 263-64-76, ф. 267-98-93

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Москвагийн зам харилцааны их сургууль"
101475, ГСП-4, Москва хот, ул. Образцова, 15
Ректорат т. 262-49-03, ф. 284-54-91, деканат т. 284-21-44
Кафедра русского языка т. 284-23-29

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Москва мужийн улсын их сургууль"
107005, Москва хот, ул. Радио, 10а
Кафедра русского языка т. 261-15-11, 261-16-59, ф. 261-22-28

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Ард түмний найрамдлын их сургуульв"
117198, Москва хот, ул. Миклухо-Маклая, 6
Тестийн үндсэн төв т./ф. 434-53-45, т. 434-26-01
Олон улсын тестийн төв ФПКП РКИ - к.402, т./ф. 433-06-00, 434-53-06

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Г.В.Плехановын нэрэмжит Оросын Эдийн засгийн академи"
113054. Москва хот, Стремянный пер., 36
Центр языковой подготовки т. 958-20-65
Кафедра русского языка т. 237-85-15

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Москвагийн уулын их сургууль"
117035, Москва хот, ГСП, Ленинский пр-т, 6
т.236-95-05, ф.237-31-63

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "К.А.Тимирязовын нэрэмжит хөдөө аж ахуйн академи"
127550, Москва хот, И-550, ул Тимирязевская, 49
т. 455-77-55, ф.976-04-28

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "И.М.Губкины нэрэмжит байгалийн хий, газрын тосны их сургууль"
117917, Москва хот, Ленинский пр-т, 65
т. 135-85-76, ф. 135-88-95

1.78. Санкт-Петербург

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Ус, Цаг уурын улсын их сургууль"
195196, г.Санкт-Петербург, Малоохотинский пр., 98
Проректор по международным связям (812) т. 221-56-36

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "А.И.Герцены нэрэмжит багшийн их сургууль"
191186, г.Санкт-Петербург, наб.р. Мойки, 48
Проректор по международным связям (812) т. 312-44-92
Их сургуулийн бэлтгэл институт ф. 312-11-95

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Санкт-Петербургийн улсын их сургууль"
199034, г.Санкт-Петербург, наб. Макарова, 6
Деканат (812) т. 328-94-12, ф. 327-79-88

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Санкт-Петербургийн Политехникийн их сургууль"
195251, г.Санкт-Петербург, ул. Политехническая, 29
Международные связи (812) ф. 534-13-65
Кафедра русского языка как иностранного т./ф. 247-59-95

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Санкт-Петербургийн зам харилцааны их сургууль"
190031, г.Санкт-Петербург, Московский пр., 9

1.79. Еврейн автономит муж

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Биробиджаны багшийн их сургууль"
682200, Еврейн автономит муж, Биробиджан хот, ул. Широкая, 70а
т. 4 01-46, ф. 4 01-46

1.80. Агийн Буриадын автономит дүүрэг

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Эрхүүгийн улсын их сургууль"
664003, г.Иркутск, ул. К.Маркса, 1
Кафедра русского языка как иностранного (3952) т. 46-27-70, ф. 33-21-40

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Эрхүүгийн техникийн их сургууль"
664074, г.Иркутск, ул. Лермонтова, 83
Ректорат (3952) т. 43-05-74
Центр языковой подготовки т. 43-05-26
Деканат т. 43-05-81, ф. 43-05-83

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Эрхүүгийн Хэл шинжлэлийн их сургууль"
664046, г.Иркутск, ул. Ленина, 8
Ректорат (3952) т. 24-25-97, ф. 24-32-44
Деканат т. 51-27-40, ф. 24-32-49

1.81. Коми-Пермяцкийн автономит дүүрэг

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Пермийн техникийн их сургууль"
614600, г.Пермь, Комсомольский пр., 29а
Ректорат (3422) т. 19-80-67, ф. 12-87-53, 12-11-47

1.82. Корякийн автономит дүүрэг

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Алс дорнодын улсын их сургууль"
690600, Владивосток хот, ул. Суханова, 8
Проректор по международным связям (4232) т. 26-12-80, ф. 25-72-00

1.83. Ненэцкийн автономит дүүрэг

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Архангельскийн техникийн их сургууль"
163007, Архангельск хот, наб. Северной Двины, 17
(8182) т./ф. 44 11 46, ф. 44 11 46

1.84. Таймир (Долгано-Ненец) автономит дүүрэг

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Красноярскийн улсын их сургууль"
660062, Красноярск хот, проспект Свободный, 79
(3912) т. 44-83-68, ф. 44-86-25

1.85. Уст-Ордын Буриадын автономит дүүрэг

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Эрхүүгийн улсын их сургууль"
664003, Эрхүү хот, ул. К.Маркса, 1
Кафедра русского языка как иностранного (3952) т. 46-27-70, ф. 33-21-40

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Эрхүүгийн техникийн их сургууль"
664074, Эрхүү хот, ул. Лермонтова, 83
Ректорат (3952) т. 43-05-74
Центр языковой подготовки т. 43-05-26
Деканат т. 4.3-05-81, ф. 43-05-83

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Эрхүүгийн Хэл шинжлэлийн их сургууль"
664046, г.Иркутск, ул. Ленина, 8
Ректорат (3952) т. 24-25-97, ф. 24-32-44
Деканат т. 51-27-40, ф. 24-32-49

1.86. Хант-Мансийскийн автономит дүүрэг

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Омскийн багшийн их сургууль"
644099, Омск хот, наб. Тухачевского, 14
Ректорат (3812) т./ф. 64-25-87
Деканат т. 64-17-10
Международный отдел т./ф. 22-57-25, 67-74-44

1.87. Чукотийн автономит дүүрэг

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Хойд хязгаарын олон улсын их сургууль"
685014, Магадан хот, ул. Портовая, 13
(41322) т.3-07-51, ф.3-42-37

1.88. Эвенкийн автономит дүүрэг

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Красноярскийн улсын их сургууль"
660062, Красноярск хот, проспект Свободный, 79
(3912) т. 44-83-68, ф. 44-86-25

1.89. Ямало-Ненецкийн автономит дүүрэг

Мэргэжлийн дээд боловсролын төрийн байгууллага "Омскийн багшийн их сургууль"
644099, г.Омск, наб. Тухачевского, 14
Ректорат (3812) т./ф. 64-25-87
Деканат т. 64-17-10
Гадаад харилцааны хэлтэс т./ф. 22-57-25, 67-74-442. Гадаад оронд
2.1. Зүүн ба Зүүн Өмнөд Европ судлалын Австрийн Институт
Вена хот, Австри, Йозефплатц, 6. А-1010
т. 512-18-95-45, ф. 512-18-95-53

2.2. "Джовани да Сан Джовани" хэл судлалын улсын лицей
Сан-Джовани Вальдарно хот, Итали, ул. Пезаре Баттисти 520/20
ф. 91-20-416

2.3. Эрдэм дэлгэрүүлэх ордон
Вильнюс хот, Литва.
ф. 370-17-630-26

2.4. Евразийн Академи
Ром хот, Итали, 196 00 135, Академия Евразитица, Виа делла Мендола
т./ф. 66-55-73-472

2.5. Ром хот дахь Орос хэл соёлын институт
Ром хот, Итали, 00185, Виа Фарини, 62
ф. 06-48-70-721

2.6. Прага дахь Карлын их сургуулийн хэл мэргэжлийн бэлтгэлиийн институт
2 Прага хот, 128 00, Вратиславого 10
т. 249-90-411, ф. 249-90-440

2.7. Киргиз-Оросын хамтарсан Славян их сургууль
Бишкек хот, Киргиз улс, 720000, ул. Киевская, 44
(8-10-996-312) т./ф. 28-27-76

2.8. "Интеллект" (Оюуны хүч) соёл-гэгээрлийн төв
Ендла 23, Таллин хот Ести.
т./ф. 64-59-264

2.9. Нийгмийн боловсролын олон улсын төв
Таллин хот, Эстони улс, ул. Уус, 19
(372) т. 648-77-96, ф. 648-77-95

2.10. Ханойн их сургууль дахь Орос-Вьетнамын хамтарсан олон улсын институт
Ханой хот, Вьетнам улс, район Кау Зяи, ул.Суан Тхи, 144
(844) т./ф. 768-40-65

2.11. Монгол улсын Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль
46/520 Улаанбаатар хот-46, Монгол улс
т./ф. 32-19-74, 32-19-74

2.12. Германы Академи
180055, Росток хот, Ланге Страбе, 1а
т./ф. 60-09-581

2.13. Эрдэм дэлгэрүүлэх олон нийтийн фонд
480003, Алма-Ата хот, Казакстан улс, ул. Гоголя 111, оф. 420
т. 32-33-16, т./ф. 32-34-61

2.14. Бээжингийн Политехникийн их сургууль
110004 Хятад улс, г.Шеньян.
т. 673-953-31, ф. 673-914-65

2.15. Братислав дахь Оросын соёл шинжлэх ухааны төв
Гордова гудамж 4, Братислав хот 4
т.4212-52-62-44-71

2.16. Оросын соёл шинжлэх ухааны төв
Улаанбаатар хот, Монгол улс, 15 микрорайон РЦНК
т. 45-28-70, ф. 45-85-72

2.17. Орос-Армяны хамтарсан Славян их сургууль
375051, Ереван хот, Армян улс, 375051, ул. Овсепа Эмина, 123
(8-10-374-1) т. 25-92-54, 25-70-52, ф. 25-92-34

2.18. Орос-Тажикийн хамтарсан Славян их сургууль
Душанбе хот, Тажикстан улс, 734025, ул. Мирзо Турсун-заде, 30
(8-10-992-372) т. 27-77-79, 27-85-84, 27-77-53

2.19. Климент Охридийн нэрэмжит Софийн улсын их сургууль
1111 Софи хот, 27 ул. Коста Лулчев
т. 72-07-33, ф. 72-38-77

2.20. А.С.Пушкины нэрэмжит Туркмэн-Оросын хамтарсан дунд сургууль
Ашхабад хот
т. (8-10-993) 12-322-79

2.21. Бергамо их сургууль
Пиаца Вечиа хот, Итали, 8-24129 Бергамо
т. 27-71-11, ф. 23-51-36

2.22. Боулин Грин их сургууль (Bowling Green State University)
124 Шетфал Холл Боулинг Грин, Охайо муж, АНУ 43403
т. 372-72-87, ф. 372-82-65

2.23. Кемен их сургууль
704-701 Дегу хот, Өмнөд Солонгос улс 704-701, 1000 Синданг-донг, Далсео-жи
т. 053-580-50-44, ф. 053-580-51062

2.24. Саппорогийн их сургууль (OYA ON. Sapporo University)
3-7-3-1 Тойохира, Нишиока хот, Япон улс, 062-8520
т. 852-11-81, ф. 856-82-28

2.25. Форпи их сургууль
Болони хот, Итали, Виале делла Либерта 10 - Форли
т. 39-0543-30-169, ф. 39-0543-29-366

2.26. Герман дахь орос хэлний багш, андуудын холбоо
г.Дюссельдорф, Герман улс 41564, Биркхофтиц 45, Каарст
т. 21-31-51-62-06, ф. 02-13-15-16-218

2.27. Фин-Оросын хамтарсан сургууль
Каареланкуя 2, . Хельсинки хот, Финлянд 00430
т. 095-359-40, ф.095-631-012

2.28. Боловсролын асуудал эрхэлсэн улсын хорооны тестийн төв (Хятад)
Бээжин хот, Хятад улс, 100080, Хайтяньская ул. 167
т. 625-14-037, ф. 625-14-011

2.29. Гадаад орнуудтай соёлоор харьцах Японы холбоо
Токио хот, Япон улс, Университет Вашеда, Рум 683, Тайама 1-24-1, Шиндзуку-ку 162
т. 81-3-34-074-536, 81-3-34-074-588


Эх үүсвэр: Боловсролын сайдын 2004 оны 2 сарын 18-ны 735 тоот тушаалын хавсралт

Энэ сайтаас аливаа материал ашиглахдаа ЗААВАЛ ИДЭВХИТЭЙ ГИПЕРЛИНК ашиглана уу
Бүх материалууд зохиогчийн эрхийн хуулиар хамгаалагдсан
HTML-код линкүүд:
<a href="">Сургалтын болон шалгалт авах төвүүд</a>
Хайх


Важное
Чухал линкүүд
FAQ
Новое
Интерактивная карта образовательных организаций (учреждений), проводящих государственное тестирование по русскому языку как иностранному

Интерактивная карта образовательных учреждений Российской Федерации, осуществляющих довузовскую подготовку иностранных граждан на бюджетной основе

Федеральный портал "Российское образование"

ЕДИНОЕ ОКНО
доступа к образовательным ресурсам
Библиотека учебных ресурсов


© 2010-2013 Оросын Холбооны Улсын Боловсрол, Шинжлэх ухааны яам
При использовании материалов сайта ссылка на «Гадаадын иргэдэд оросын боловсрол олгох тухай» и уведомление администратора обязательны