Russian
Русский
English
English
French
Français
Spanish
Español
German
Deutsch
Italian
Italiano
Portuguese
Português
український
Україн
Kazakh
Қазақша
Chinese
中文
Arabic
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
Mongolian
Mонгол
Vietnamese
Tiếng Việt
Moldavian
Moldov
Romanian
Română
Türkçe
Türkçe

Portal - Asociación Latinoamericano Rusia - Oferta Universitaria de las Americas y el Mundo, Rusas, estudios en rusia, universidades rusas, idioma ruso
Ruski studenti SCG
Фонд Русский мир

Оросын тогтмол хэвлэлийн цахим хувилбаруудыг үнэгүй ашиглах боломж Улаанбаатар дахь ОШУСТ-д нээгдэв

17.05.2013 17:12

5-р сарын 1-ээс 6-р сарын 30-ыг хүртэл хугацаанд Улаанбаатар дахь Оросын шинжлэх ухаан, соёлын төвд  ирсэн оросын эх орон нэгтнүүд, гадаадын иргэн бүхэнд оросын тогтмол хэвлэлийн цахим хувилбаруудыг үнэгүй ашиглах боломж нээгдэв.

Дээр дурдсан бүх иргэд Орос Улс болон ТУХН-ийн орнуудын Төв хэвлэл ("Российская газета", "Коммерсант", "Ведомости", "Известия", "Советская Белоруссия", г.м.), Оросын бүс нутгийн хэвлэл (үүнд Умард Кавказын бүс нутгийн хэвлэл), шинжлэх ухааны хялбаршуулсан хэвлэл ("Русская речь", "Вопросы языкознания", "Русская литература" г.м.), утга зохиол, урлагийн сэтгүүл ("Дружба народов", "Новый мир", "Знамя", "Звезда" г.м.), сурган хүмүүжилэх ухаан, боловсролын практик сэтгүүл ("Народное образование", "Педагогика", "Школьные технологии" г.м.), архивд бүрэн байгаа хэвлэлүүд: "Литературная газета"  (1929-2012 он), "Вопросы истории" (1926-2012 он), "Вопросы литературы" (1957-2012 он) зэргийг  ашиглах боломжтой боллоо.

Хэрэглэгч та дараах зүйлийг хүртэх боломжтой. Үүнд:

  • зарим хэвлэл болон хэвлэлийн зарим дугаарыг ашиглах,
  • зарим хэвлэл буюу бүх хэвлэл дотор эрэл хийх
  • материалыг бүтнээр буюу хэсэгчилсэн байдлаар хэвлэх, хатуу диск буюу хатуу зөөгчид буулгах
  • сургалтын ба эрдэм шинжилгээний зориулалтаар зарим өгүүлэл буюу тухайн баримт бичгийн хэсгийг хуулбарлан авах зэрэг болно.

Энэхүү хэвлэлийг Интернетэд холбогдсон дурын компьютерээс ашиглах боломжтой.

Системт орох ишлэл заалт: http://dlib.eastview.com/.

Системт орохдоо логин ба нууц үгийг оруулах шаардлагатай. Тэр талаарх мэдээллийг нэмж мэдэгдэх болно.

Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг "Ивис" компаниас авч болно (Ушанова Марина Валерьевна, тусгай төслийн менежер. Утас: +7/495/ 777-65-57, 777-65-58, нэмэлт 145,

гар утас: +7-926-236-38-88, E-mail: ushanova@ivis.ru

http://mng.rs.gov.ru

Хайх


Важное
Чухал линкүүд
FAQ
Новое
Интерактивная карта образовательных организаций (учреждений), проводящих государственное тестирование по русскому языку как иностранному

Интерактивная карта образовательных учреждений Российской Федерации, осуществляющих довузовскую подготовку иностранных граждан на бюджетной основе

Федеральный портал "Российское образование"

ЕДИНОЕ ОКНО
доступа к образовательным ресурсам
Библиотека учебных ресурсов


© 2010-2013 Оросын Холбооны Улсын Боловсрол, Шинжлэх ухааны яам
При использовании материалов сайта ссылка на «Гадаадын иргэдэд оросын боловсрол олгох тухай» и уведомление администратора обязательны