Russian
Русский
English
English
French
Français
Spanish
Español
German
Deutsch
Italian
Italiano
Portuguese
Português
український
Україн
Kazakh
Қазақша
Chinese
中文
Arabic
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
Mongolian
Mонгол
Vietnamese
Tiếng Việt
Moldavian
Moldov
Romanian
Română
Türkçe
Türkçe

Portal - Asociación Latinoamericano Rusia - Oferta Universitaria de las Americas y el Mundo, Rusas, estudios en rusia, universidades rusas, idioma ruso
Ruski studenti SCG
Фонд Русский мир

ОШУСТ-д орос хэлний ээлжит дамжаа гараа авлаа

06.02.2013 17:17

1-р сарын 21-нд Оросын шинжлэх ухаан соёлын төвд түргэвчилсэн сургалттай орос хэлний дамжаа гараа авлаа. Түүний зориого нь оросын их дээд сургуульд орох хүсэлтэй хүмүүсийн ярианы чадавхийг дээшлүүлэхэд оршино. Түргэвчилсэн программаар ажиллах уг дамжаанд оюутан сурагчдаас гадна бизнес эрхлэгчид суралцах хүсэлт гаргасан байна. Сүүлийн үед монголын нийслэл хотын нас, нийгмийн байдалаараа ялгаатай янз бүрийн хүмүүсийн дунд орос хэлний эрэл хэрэгцээ нэмэгдсэнийг цохон тэмдэглэх хэрэгтэй юм. Дунд ба их дээд сургуулийн программаар суралцаж байгаа олон оюутан, сурагчид орос хэлнийхээ мэдлэгийг дээшлүүлэхээр шийдвэрлэсэн байна. Энэ блэгт багтаж байгаа залуус Орос Улсад мэргэжилийн боловсрол олж авах эрхэм зорилго өвөрлөсөн байх бөгөөд Улаанбаатар дахь ОШУСТ нь энэ тал дээр дэмжлэг туслалцаа үзүүлэхэд бэлэн байна. Хамтарсан үйлдвэрт ажиллаж мэргэжлийнхаа хүрээнд орос хэлийг зайлшгүй хэрэглүүр болгосон Монгол Улсын иргэд,   эсвэл Орос Улстай хувийн бизнесээ холбосон хүмүүсийн тоо жилийн жилд өсөх хандлагатай байгааг тэмдэглэхэд таатай байна.

1-р сарын 14-нд оройн цагаар хичээллэх сонирхол бүхий хүмүүст зориулсан орос хэлний ээлжит дамжаа ажиллаж эхлэв. Дамжаанд Улаанбаатар хотын дунд сургуулийн сурагчид, янз бүрийн мэргэжил эзэмшхээр суралцаж байгаа оюутан, ажилчин залуус мөн түүнчлэн ОШУСТ-ийн дэргэд анхны семестрт суралцаж орос хэлний  анхан шатны мэдлэг эзэмшсэн хүмүүс сонсогчоор орж суралцаж байна.

Бүх сонсогчийг тестийн шалгалтын үндсэн дээр хоёр бүлэгт хуваав. Нэг бүлэг нь хэлний анхан шатны түвшин, хоёрдахь нь суурь мэдлэгийн түвшнийн хөтөлбөрөөр тус тус хичээллэнэ. Сургалтын хугаацаа гурван сар байна.

Түргэвчилсэн дамжааны сургалтын хугацаа 2 сар байх бөгөөд хичээлийн ачаалал нь 20 академик цаг байна.   

http://mng.rs.gov.ru

Хайх


Важное
Чухал линкүүд
FAQ
Новое
Интерактивная карта образовательных организаций (учреждений), проводящих государственное тестирование по русскому языку как иностранному

Интерактивная карта образовательных учреждений Российской Федерации, осуществляющих довузовскую подготовку иностранных граждан на бюджетной основе

Федеральный портал "Российское образование"

ЕДИНОЕ ОКНО
доступа к образовательным ресурсам
Библиотека учебных ресурсов


© 2010-2013 Оросын Холбооны Улсын Боловсрол, Шинжлэх ухааны яам
При использовании материалов сайта ссылка на «Гадаадын иргэдэд оросын боловсрол олгох тухай» и уведомление администратора обязательны