Russian
Русский
English
English
French
Français
Spanish
Español
German
Deutsch
Italian
Italiano
Portuguese
Português
український
Україн
Kazakh
Қазақша
Chinese
中文
Arabic
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
Mongolian
Mонгол
Vietnamese
Tiếng Việt
Moldavian
Moldov
Romanian
Română
Türkçe
Türkçe

Portal - Asociación Latinoamericano Rusia - Oferta Universitaria de las Americas y el Mundo, Rusas, estudios en rusia, universidades rusas, idioma ruso
Ruski studenti SCG
Фонд Русский мир

Төрийн тэтгэлэгээр Санкт-Петербургийн Их сургуульд суралцах эрх авах нээлттэй сонгон шалгааруулалтын тухай

02.07.2012 14:35

Санкт-Петербургийн Их сургууль нь тавдугаар сарын 10-аас долдугаар сарын 5-ыг хүртэл гадаадын иргэн болон гадаадад амьдарч байгаа эх орон нэгтнүүдийн дунд төрийн тэтгэлэгээр Оросын ууган сургуулиудын нэг Санкт-Петербургийн Их сургуульд суралцах эрх авах нээлттэй сонгон шалгааруулалтыг зарлан явуулж байна. Тус сургууль нь их сургуулийн сонгодог уламжлал, сургалтын процессыг зохион байгуулах инновацийн хандлага зэрэгт түшиглэж өөрийн сургалтын стандартад үндэслэн боловсруулсан орчин үеийн программаар сургалтаа явуулж байна.

Хэдийгээр гадаадын иргэн болон гадаадад амьдарч байгаа эх орон нэгтнүүдэд зориулж  төрийн тэтгэлэг авах энэхүү сонгон шалгаруулалт нь хоёрдахь жилдээ явагдаж байгаа боловч Оросын Холбооны Улсын холбооны төсвийн хөрөнгөөр суралцах гадаадын иргэн болон гадаадад амьдарч байгаа эх орон нэгтнүүдийг сонгон шалгааруулах ажлыг зохион байгуулж хэрэгжүүлсэн туршлага  тун амжилттай болсон төдийгүй энэ нь оросын их дээд боловсролын системд Санкт-Петербургийн Их сургуулийн эзлэх онцгой байр суурьтай цогцолсноор  гадаадын иргэн болон гадаадад амьдарч байгаа эх орон нэгтнүүдэд олгох төрийн тэтгэлэгийн тоог бараг хоёр дахин нэмэгдүүлэх боломжийг СПб ИС болон сонгон шалгаруулалтанд амжилтай  оролцосныг баталгаажуулан суралцах хуваарь олгодог Оросын Холбооны Улсын Боловсрол, шинжлэх ухааны яаманд нээж өглөө. 

2012 оны нээлттэй сонгон шалгаруулалтын хүрээнд бакалавр, мэргэжилтэн бэлтгэх, магистрын программаар сайн бэлтгэлтэй бөгөөд чанартай боловсрол олох чин хүсэлтэй 200-д гадаадын иргэн болон гадаадад амьдарч байгаа эх орон нэгтнүүдийг хүлээн авахад бэлэн байна.

Горилогчид сонгон шалгааруулалтын эцсийн дүн гарч суралцах урилга авагчдийн хуваарь батлагдах хүртэл Санкт-Петербургийн Их сургуульд өөрийн биеээр ирэх шаардлагагүй юм. Учир нь нээлттэй сонгон шалгааруулалт оролцоход шаардагдах бүх баримт бичгийг горилогчид Санкт-Петербургийн Их сургуулийн албан ёсны Интернет-порталын www.spbu.ru гэсэн хаягаар ирүүлж болох юм.

СПбУИ-д төрийн тэтгэлэгээс үл хамааран орох сонирхолтой төгсөгчид өөрийн баримт бичгийг долдугаар сарын 23-ны дотор (гарах виз авах шаардлагатай бол) эсвэл наймдугаар сарын 20-ны дотор  (виз авах шаардлагагүй бол) ирүүлнэ.

Гадаадын иргэн болон гадаадад амьдарч байгаа эх орон нэгтнүүдийн дундзарласан төрийн тэтгэлэгээр Санкт-Петербургийн Их сургуульд суралцах эрх авах 2012 оны нээлттэйсонгон шалгааруулалтын дүрмийг Санкт-Петербургийн Их сургуулийн сайт  www.spbu.ru  дахь Шалгалтын комиссийн албан хуудас www.abiturient.spbu.ru дээр нийтэлсэн болно.

http://mng.rs.gov.ru

Хайх


Важное
Чухал линкүүд
FAQ
Новое
Интерактивная карта образовательных организаций (учреждений), проводящих государственное тестирование по русскому языку как иностранному

Интерактивная карта образовательных учреждений Российской Федерации, осуществляющих довузовскую подготовку иностранных граждан на бюджетной основе

Федеральный портал "Российское образование"

ЕДИНОЕ ОКНО
доступа к образовательным ресурсам
Библиотека учебных ресурсов


© 2010-2013 Оросын Холбооны Улсын Боловсрол, Шинжлэх ухааны яам
При использовании материалов сайта ссылка на «Гадаадын иргэдэд оросын боловсрол олгох тухай» и уведомление администратора обязательны