Russian
Русский
English
English
French
Français
Spanish
Español
German
Deutsch
Italian
Italiano
Portuguese
Português
український
Україн
Kazakh
Қазақша
Chinese
中文
Arabic
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
Mongolian
Mонгол
Vietnamese
Tiếng Việt
Moldavian
Moldov
Romanian
Română
Türkçe
Türkçe

Portal - Asociación Latinoamericano Rusia - Oferta Universitaria de las Americas y el Mundo, Rusas, estudios en rusia, universidades rusas, idioma ruso
Ruski studenti SCG
Фонд Русский мир

Гадаад оюутны орос хэлний шалгалт

24.10.2011 15:47
2011 оны арван сарын 28-ны өдрийн 9:30-д Омскийн улсын багшийн их сургууль дээр гадаад оюутны орос хэлний мэдлэгийн улсын шалгалт явагдана. Энэ шалгалт нь Оросын Холбооны улсын иргэн болох хүсэлт гаргасан гадаадын иргэд болон иргэншилгүй хүмүүст зориулагдсан болно. Энэхүү шалгалт нь нарийн, дэг журмын дагуу явагдана. Энэ шалгалт "Үгийн сан ба хэл зүй", "Уншлага","Бичгийн ажил", "Сонгсгол", "Ярилцлага" гэсэн тус бүр нь 45-90 минутын хугацаатай таван хэсгээс бүрдэнэ. Шалгалт амжилттай өгсөн хүмүүст "Орос хэлийг тухайн хэлний орчинд бичгийн болон ярианы хэлбэрээр харьцах зохих түвшний орос хэлний мэдлэгтэй" гэсэн үнэмлэх олгоно. Тайлбар: ОХУ-ын Боловсрол, Шинжлэх ухааны яамны "Улсын шалгалт явуулах тухай" 2004 оны 6 сарын 20-ны өдрийн 2606 тоот тушаал, "Гадаадын иргэн болон иргэншилгүй хүмүүсийг Оросын Холбооны улсын иргэнд бүртгэж авахын тулд орос хэлний улсын шалгалт авах боловсролын байгууллагын жагсаалтыг батлах тухай" 2004 оны 2 сарын 18-ны өдрийн 735 тоот тушаалын дагуу Омскийн улсын багшийн их сургууль ОХУ-ын иргэн болохоор хүсэлт гаргасан хүмүүсээс орос хэлний шалгалт авах байгууллагын жагсаалтад орсон болно.

Шалгалт авах тухай зөвлөлгөөг 2011 оны арван сарын 27 -нд өгнө.

Бэлтгэл дамжаанд сурах хүсэлтэй хүмүүст зориулж, 3 өдрийн төлбөртэй дамжаа явуулна.

www.testor.ru

www.testrf.ruЭх сурвалж: Омскийн Улсын Багшийн их сургууль
Хайх


Важное
Чухал линкүүд
FAQ
Новое
Интерактивная карта образовательных организаций (учреждений), проводящих государственное тестирование по русскому языку как иностранному

Интерактивная карта образовательных учреждений Российской Федерации, осуществляющих довузовскую подготовку иностранных граждан на бюджетной основе

Федеральный портал "Российское образование"

ЕДИНОЕ ОКНО
доступа к образовательным ресурсам
Библиотека учебных ресурсов


© 2010-2013 Оросын Холбооны Улсын Боловсрол, Шинжлэх ухааны яам
При использовании материалов сайта ссылка на «Гадаадын иргэдэд оросын боловсрол олгох тухай» и уведомление администратора обязательны