Russian
Русский
English
English
French
Français
Spanish
Español
German
Deutsch
Italian
Italiano
Portuguese
Português
український
Україн
Kazakh
Қазақша
Chinese
中文
Arabic
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
Mongolian
Mонгол
Vietnamese
Tiếng Việt
Moldavian
Moldov
Romanian
Română
Türkçe
Türkçe

Portal - Asociación Latinoamericano Rusia - Oferta Universitaria de las Americas y el Mundo, Rusas, estudios en rusia, universidades rusas, idioma ruso
Ruski studenti SCG
Фонд Русский мир

Урилга бүрдүүлэх журам

Гадаад иргэний ОХУ-д орох зөвшөөрлийн урилга нь ОХУ-ын Гадаад Явдлын Яамнаас олгогдох ба мөн Улсын Цагаачлалын Алба ба сургууль мэргэжлийн байгууллагын байрлах орон нутгийн байгууллагуудаас олгогдож болно.

Урилга нь сургалтын байгууллагын өргөдлийн үндсэн дээр олгогдоно. Сургалтын байгууллага нь сургалтандаа урьсан гадаад иргэний талаархи доорхи мэдээллийг зайлшгүй авсан байх шаардлагатай:

  • Овог, нэр, дагалдах нэр (хэрэв байвал) - орос ба латин цагаан толгойн үсгээр бичих;
  • Иргэншил (харъяалал);
  • Төрсөн улс, төрсөн газар;
  • Байнга оршин суудаг улс (оршин суудаг улс ба бүс аймаг);
  • Байнгын оршин суух улсад буй ажлын газар эсвэл сурдаг сургуулийн нэр, хаяг;
  • Өөрийг нь батлах баримтын сери ба дугаар, түүний олгосон огноо ба хүчинтэй хугацаа (тус баримтын хуулбар шаардагдана);
  • Виз авах газар (ОХУ-ын консулын газрын гадаадад байрладаг улс ба хот).

Сургуулийн байгууллага нь өргөдөл гаргахаас гадна гадаад иргэний сурах хугацаанд түүний эрүүл мэнд, байр ба эдийн материаллаг баталгааг баталгаажуулсан захидал маягаар гаргана.

Урилгын бланк нь ПВС-2 серитай бөгөөд долоон тоот дугаартай.

Бэлэн урилга нь есөн тэмдэгт дугаартай, зүүн доор өнцөгт "Гадаад баримтанд" гэх тамгаар батлагдсан байна.

ОХУ-д гадаад улсын иргэд ба иргэншилгүй этгээдүүдийг оруулах урилгыг зохион байгуулах дүрэм нь 2007 оны 10 сарын 08-ны ОХУ-ын Засгийн Газрын N655 дугаарын Тогтоолоор батлагдсан

Энэ сайтаас аливаа материал ашиглахдаа ЗААВАЛ ИДЭВХИТЭЙ ГИПЕРЛИНК ашиглана уу
Бүх материалууд зохиогчийн эрхийн хуулиар хамгаалагдсан
HTML-код линкүүд:
<a href="">Урилга бүрдүүлэх журам</a>
Хайх


Важное
Чухал линкүүд
FAQ
Новое
Интерактивная карта образовательных организаций (учреждений), проводящих государственное тестирование по русскому языку как иностранному

Интерактивная карта образовательных учреждений Российской Федерации, осуществляющих довузовскую подготовку иностранных граждан на бюджетной основе

Федеральный портал "Российское образование"

ЕДИНОЕ ОКНО
доступа к образовательным ресурсам
Библиотека учебных ресурсов


© 2010-2013 Оросын Холбооны Улсын Боловсрол, Шинжлэх ухааны яам
При использовании материалов сайта ссылка на «Гадаадын иргэдэд оросын боловсрол олгох тухай» и уведомление администратора обязательны