Russian
Русский
English
English
French
Français
Spanish
Español
German
Deutsch
Italian
Italiano
Portuguese
Português
український
Україн
Kazakh
Қазақша
Chinese
中文
Arabic
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
Mongolian
Mонгол
Vietnamese
Tiếng Việt
Moldavian
Moldov
Romanian
Română
Türkçe
Türkçe

Portal - Asociación Latinoamericano Rusia - Oferta Universitaria de las Americas y el Mundo, Rusas, estudios en rusia, universidades rusas, idioma ruso
Ruski studenti SCG
Фонд Русский мир

Виз

Виз гэдэг нь - ОХУ-ын нутаг дэвсгэрт транзитаар зорчих буюу ОХУ-ын нутаг дэвсгэрт нэвтрэн ороход зориулагдсан, тусгай болон бүрэн эрхтэй улсын байгууллагаас тус иргэнийг эсвэл иргэншилгүй этгээдийг өөрийг нь мөн болохыг баталсан, ОХУ-аас хүлээн зөвшөөрөгдсөн хүчинтэй бичиг баримтын дагуу гардуулах тусгай зөвшөөрөл юм.

Виз нь доорхи мэдээллүүдийг агуулдаг: овог, нэр (орос ба латин цагаан толгойн үсгээр бичигдсэн), төрсөн он сар өдөр, хүйс, иргэншил (харъяалал), гадаад хүний эсвэл иргэншилгүй этгээдийн өөрийг нь батлах гол баримтын дугаар, виз гарсан огноо, ОХУ-д байхыг зөвшөөрсөн хугацаа, визийн хүчинтэй хугацаа, аялалын зорилго, урьсан байгууллагын талаархи мэдээлэл, визийн тоо (нэг удаагийн, хоёр удаагийн эсвэл олон удаагийн).

Нэг удаагийн виз нь гадаад хүнийг ОХУ-ын Улсын хилийг нэг удаа давах буюу ОХУ-аас нэг удаа гарахад зориулсан эрхийг өгдөг. Хоёр удаагийн виз нь гадаадын иргэнд ОХУ-д хоёр удаа ороход зориулсан эрх олгодог. Олон удаагийн виз нь гадаад хүнд ОХУ-д олон удаа (хоёр удаагаас илүү) ороход зориулсан эрхийг олгодог.

Жирийн сургалтын виз нь ОХУ-д тусгай сургалтын байгууллагад сурах зорилгоор ирж байгаа гадаад иргэнд нэг жилийн хугацаатайгаар олгогддог.

                Анх удаа заагдсан виз нь 3 сараас хэтрэхгүй хугацаатай олгоддог ба Улсын цагаачлалын албаас гадаад иргэнийг сургалтын хугацааны гэрээнд заасны дагуу бүртгэсэн газарт өргөдөл гарган цаашид сунгах боломжтой. Сунгалт бол цаашдийн виз бүрд 1 жилээс хэтрэхгүйгээр явагдана. Сунгахад гадаад иргэнд олон удаагийн виз олгогддог.

                Жирийн сургалтын виз нь аялалын доорхи зорилгуудыг агуулдаг болохыг тэмдэглэх хэрэгтэй: "аспирантур", "дадлага", "курсууд", "сургалт", "мэргэжил дээшлүүлэх", "дагалдагч гэр бүлийн гишүүн".

Визийн хугацааг уртсгах нь зөвхөн түүний зэрэглэл, байдал, орох зөвшөөрлийн тоо ба гадаад иргэний аялалын зорилго зэргийг хадгалснаар зөвшөөрөгдөнө.

Жишээ: гадаадын иргэн гурван сарын хугацаагаар орос хэлний курсанд "жирийн сургалтын" визтай ирсэн ба аялалын зорилго бол "курсууд" байна гэж бодьё. Курсаа дуусаад сургалтын гэрээгээр сургалтын байгууллагад цаашид үргэлжлүүлэн суралцахаар шийджээ. Тэр ОХУ-аас гараад "жирийн сургалтын" , аялалын зорилго "сургалт" гэх мэргэжил олгох байгууллагын урилгаар өгсөн визаар дахин орох шаардлагатай.

Энэ сайтаас аливаа материал ашиглахдаа ЗААВАЛ ИДЭВХИТЭЙ ГИПЕРЛИНК ашиглана уу
Бүх материалууд зохиогчийн эрхийн хуулиар хамгаалагдсан
HTML-код линкүүд:
Хайх


Важное
Чухал линкүүд
FAQ
Новое
Интерактивная карта образовательных организаций (учреждений), проводящих государственное тестирование по русскому языку как иностранному

Интерактивная карта образовательных учреждений Российской Федерации, осуществляющих довузовскую подготовку иностранных граждан на бюджетной основе

Федеральный портал "Российское образование"

ЕДИНОЕ ОКНО
доступа к образовательным ресурсам
Библиотека учебных ресурсов


© 2010-2013 Оросын Холбооны Улсын Боловсрол, Шинжлэх ухааны яам
При использовании материалов сайта ссылка на «Гадаадын иргэдэд оросын боловсрол олгох тухай» и уведомление администратора обязательны